Cách thiết lập lại mềm và cứng iPod Shuffle

Nếu iPod Shuffle của bạn không hoạt động đúng, bạn có thể muốn thực hiện thiết lập lại mềm hoặc cứng.

Đặt lại mềm

Bạn có thể thực hiện thiết lập lại mềm trên nó bằng cách tắt nguồn trong 10 giây rồi bật lại. Đảm bảo iPod Shuffle bị ngắt kết nối với máy tính của bạn trong quá trình thiết lập lại mềm.

Đặt lại cứng

Nếu thiết bị vẫn gặp sự cố sau khi thiết lập lại mềm, bạn có thể muốn thiết lập lại cứng và khôi phục phần mềm bằng iTunes.

  1. Cắm Shuffle vào máy tính của bạn.
  2. Chọn biểu tượng cho shuffle. Nó nên được liệt kê ở góc trên bên trái của cửa sổ iTunes.
  3. Chọn Tóm tắt Nhật ký trong khung bên trái.
  4. Chọn Khôi phục iPod iPod .

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của Apple về việc đặt lại iPod Shuffle tại đây.