Galaxy Note8 / S8: Bật hoặc Tắt tab Menu nhanh

Tab menu nhanh trên Samsung Galaxy Note8 và S8 cho phép truy cập nhanh vào các tùy chọn thông qua một tab ở bên phải màn hình. Đây là cách bật hoặc tắt.

  1. Vuốt lên danh sách ứng dụng của bạn, sau đó mở Cài đặt Cài đặt .
  2. Chọn Hiển thị trên mạng .
  3. Chạm vào màn hình Edge Edge .
  4. Chuyển đổi các bảng điều khiển Edge Edge hoặc hoặc tắt như mong muốn.