Galaxy S6 / S7: Wi-Fi tắt và bật liên tục

Chủ sở hữu Samsung Galaxy S7 và S6 đã báo cáo sự cố trong đó Wi-Fi sẽ tự động tắt và bật. Điều này khiến kết nối Wi-Fi bị mất liên tục. Để giải quyết vấn đề này, hãy thử các bước sau.

  1. Từ danh sách ứng dụng, mở Cài đặt các ứng dụng.
  2. Chọn Quyền riêng tư và an toàn .
  3. Chọn Vị trí địa điểm và đảm bảo nó được đặt thành Sốt trên đường .
  4. Chọn phương pháp định vị thành công .
  5. Chỉ đặt nó thành GPS GPS .
  6. Từ màn hình của Location Location, hãy nhấn vào cải thiện độ chính xác .
  7. Chuyển tùy chọn Quét Wi-Fi của Wi-Fi sang Chế độ Tắt .

Hy vọng rằng, điều này sẽ khắc phục vấn đề Wi-Fi của bạn. Nó đã làm việc cho bạn? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận.