Cách thay đổi tác nhân người dùng trong Safari

Nếu bạn muốn mô phỏng một loại trình duyệt khác bằng cách thay đổi Chuỗi tác nhân người dùng hoặc Chuỗi UA trong trình duyệt web Safari cho MacOS, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn các bước này.

  1. Chọn menu của Safari Safari, và chọn Tùy chọn ưu đãi .
  2. Chọn tab của Advanced Advancedchọn menu Hiển thị phát triển trong menu thanh tùy chọn.
  3. Đóng cửa sổ Tùy chọn.
  4. Chọn tập tin Develop Develop từ menu, sau đó chọn tập tin người dùng khác .
  5. Chọn chuỗi tác nhân người dùng bạn muốn sử dụng. Nếu nó không được liệt kê, hãy chọn các dòng khác Khác, sau đó nhập chuỗi tác nhân người dùng mà bạn muốn sử dụng và chọn Cốt OK .

Khi bạn chọn một chuỗi tác nhân người dùng mới, Safari sẽ tải lại trang web và bạn đã sẵn sàng để đi.

Tôi nên lưu ý rằng cài đặt này không còn tồn tại sau khi đóng Safari.