Outlook: Kiểm tra ai đã chấp nhận lời mời họp

Nếu bạn muốn kiểm tra ai đã chấp nhận hoặc từ chối lời mời họp trong Microsoft Outlook 2016, 2013 hoặc 2010, thì đây là cách.

  1. Chọn biểu tượng Lịch Lịch trong mục Điều hướng Pane Cảnh .

  2. Bấm đúp vào cuộc họp bạn muốn kiểm tra.

  3. Trong tab Cuộc họp xảy ra trên mạng, hãy chọn nút Theo dõi trực tuyến . Từ đó, bạn có thể chọn Status View Theo dõi Status Status để xem phản hồi cho từng người.

Lưu ý: Chỉ người tổ chức cuộc họp mới có thể xem tùy chọn này.