iPhone và iPad: Đặt Trang chủ Safari

Trình duyệt Safari trên Apple iPhone và iPad luôn mở trang web cuối cùng bạn truy cập khi bạn khởi chạy nó. Nếu bạn cố gắng tìm một cài đặt để kiểm soát trang chủ, bạn sẽ không có gì. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần sử dụng một cách giải quyết. Bạn sẽ cần tạo một biểu tượng phím tắt trên Màn hình chính.

  1. Mở Safari .
  2. Truy cập trang web bạn muốn tạo trang chủ của bạn.
  3. Nhấn vào hộp và biểu tượng mũi tên ở dưới cùng của màn hình.

  4. Nhấn vào Thêm vào màn hình chính .

  5. Đổi tên biểu tượng nếu bạn muốn, sau đó nhấn vào Thêm Thêm vào góc trên bên phải của màn hình.

  6. Bây giờ bạn có thể sử dụng phím tắt mới để mở Safari đến trang web đó kể từ bây giờ.