Lỗi: Không thể đăng xuất tên người dùng (PhiênId = 2). Truy cập bị từ chối."

Người dùng Microsoft Windows 10, 8, 7 hoặc Vista có thể gặp lỗi khi họ cố gắng đăng xuất người dùng bằng Trình quản lý tác vụ. Đây là cách khắc phục vấn đề này.

Tên người dùng (SessionId = 2) không thể đăng xuất. Truy cập bị từ chối.

  1. Nhấp chuột phải vào một vùng trống của thanh tác vụ, sau đó chọn Trình quản lý tác vụ, để mở cửa sổ Trình quản lý tác vụ .
  2. Chọn tab Quy trình của Wikipedia
  3. Chọn các quy trình Hiển thị từ tất cả người dùng .
  4. Khi được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên.
  5. Trình quản lý tác vụ sẽ chạy trong Chế độ quản trị viên. Bây giờ bạn có thể chuyển sang tab Người dùng trên mạng và đăng xuất người dùng.

Trong một số trường hợp, quá trình này sẽ không hoạt động. Trong trường hợp đó, bạn có thể phải đăng nhập bằng một tài khoản khác có quyền quản trị viên.