Cách vô hiệu hóa IPv6 trong MacOS Sierra

Nếu bạn muốn tắt giao thức mạng IPv6 trong MacOS Sierra, hãy làm theo các bước sau.

  1. Từ Trình tìm kiếm, chọn Tiện ích trực tuyến > Tiện ích trực tuyến
  2. Kích hoạt tùy chọn Off Off Off trong Tùy chọn mạng cho IPv6 bằng cách nhập vào phần sau và nhấn vào Enter Enter

    networksetup -setv6off Wi-Fi

  3. Cung cấp thông tin quản trị nếu được nhắc.
  4. Đóng Terminal, sau đó vào Finder và chọn Menu Apple Apple
  5. Mở mạng mạng .
  6. Chọn nút nâng cao nâng cấp .
  7. Chọn nút TCP TCP / IP .
  8. Đảm bảo tùy chọn Cấu hình IP6 trực tuyến được đặt thành Tắt Off .