Cách gỡ cài đặt ứng dụng khỏi Moto X4

Xóa các ứng dụng không mong muốn khỏi điện thoại thông minh Moto X4 Droid của bạn bằng các bước sau.

 • Gỡ cài đặt khỏi Cài đặt
 • Gỡ cài đặt khỏi khay ứng dụng
 • Gỡ cài đặt khỏi Google Play

Tùy chọn 1 - Từ Cài đặt

Các ứng dụng bạn đã tải xuống và cài đặt chưa được cài đặt sẵn có thể được gỡ cài đặt từ Cài đặt các bước này.

 1. Từ danh sách ứng dụng của bạn, hãy mở Cài đặt các ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng trên ứng dụng .
 3. Vuốt qua tới tất cả các trò chơi .
 4. Chọn ứng dụng bạn muốn đóng băng, sau đó chọn Phần mềm Gỡ cài đặt .

Tùy chọn 2 - Từ Menu

 1. Mở khay ứng dụng của ứng dụng .
 2. Chạm và giữ ứng dụng bạn muốn xóa.
 3. Kéo biểu tượng vào Phần mềm Gỡ cài đặt .

Tùy chọn 3 - Từ Google Play

Các ứng dụng được cài đặt bằng Google Play cũng có thể bị xóa khỏi trong ứng dụng Cửa hàng Play.

 1. Mở ứng dụng trên cửa hàng của Play Play .
 2. Chạm vào nút Menu Menu ở góc trên bên trái của màn hình.
 3. Chọn ứng dụng và trò chơi của tôi .
 4. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa, sau đó chọn Phần mềm Gỡ cài đặt .

Đó là tất cả mọi thứ cần biết về việc xóa ứng dụng khỏi Moto X4. Sử dụng các bước này thường xuyên và giữ cho thiết bị không bị lộn xộn vô dụng.