Cách bật gỡ lỗi USB trên Google Pixel 3

Kích hoạt tính năng dành cho nhà phát triển trên điện thoại thông minh Google Pixel 3 bằng cách bật Gỡ lỗi USB bằng các bước sau.

  1. Từ màn hình chính, hãy vuốt lên danh sách ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt cài đặt .
  2. Cuộn xuống phía dưới và nhấn vào Giới thiệu về điện thoại .
  3. Cuộn xuống phía dưới và chạm vào Số bản dựng Số 7 lần.
  4. Nhấn vào mũi tên của Back Back và bây giờ bạn sẽ thấy một tùy chọn Nhà phát triển có thể lựa chọn. Nhấn vào nó.
  5. Di chuyển đến phần Gỡ lỗi của Wap và chuyển đổi USB gỡ lỗi của Google thành Trò chơi trên mạng .

  6. Nhấn vào OK OK trên hộp thoại xuất hiện để cho phép gỡ lỗi USB.