Chrome: Bật / Tắt cảnh báo không bảo mật

Google Chrome hiện cảnh báo người dùng nếu họ đang truy cập một trang không được bảo vệ thông qua HTTPS với tên là Không bảo mật. Nếu bạn không thích hành vi này, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng các bước sau.

  1. Mở Chrome, nhập chrome: // flags vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn vào Enter Enter .
  2. Nhập từ, bảo mật, an toàn trong hộp tìm kiếm ở trên cùng để dễ dàng tìm thấy cài đặt chúng ta cần.
  3. Cuộn xuống nguồn gốc Mark Mark không an toàn dưới dạng cài đặt không an toàn và thay đổi nó thành Chế độ Tắt bị vô hiệu hóa để tắt các cảnh báo của Not Not Secure . Để bật các cảnh báo, có thể sử dụng các cài đặt khác được bật Bật hoặc Chế độ mặc định khác.

  4. Chọn nút Chrome Relaunch Chrome và Chrome sẽ không còn cảnh báo bạn về các trang web của Not Not Secure .