Android: Tin nhắn văn bản Bị kẹt Tải xuống Tải xuống

Vợ tôi gần đây đã gặp sự cố với chiếc Galaxy Note 9 Android của mình, nơi tin nhắn văn bản bị kẹt. Một số người trong số họ nói những điều như:

  • Không thể tải xuống
  • Đang tải xuống
  • Tin nhắn hết hạn hoặc không có sẵn.

Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này với các bước này.

  1. Từ màn hình chính, mở Cài đặt các ứng dụng .
  2. Chọn ứng dụng trên ứng dụng .
  3. Chọn tin nhắn trên mạng .
  4. Chọn lưu trữ trên mạng .
  5. Chọn dữ liệu xóa dữ liệu xóaxóa xóa bộ nhớ cache .

Mở tin nhắn Messenger và chạm vào các tin nhắn bị kẹt để cố tải xuống lại.