Tải xuống độc lập ORCA MSI Editor

Orca MSI Editor cho phép bạn chỉnh sửa các thuộc tính của bất kỳ tệp MSI nào. Với công cụ này, bạn có thể thay đổi tiêu đề và văn bản trong trình cài đặt để xem cách thức và nơi các tệp được phân phối. Nó cũng tiện nếu bạn cần hack hack một MSI để hoạt động với phiên bản Windows mới hơn.

Công cụ này từng là một phần của Công cụ dành cho nhà phát triển của Microsoft nhưng hiện đã ngừng hoạt động và không còn được công ty hỗ trợ. Tìm kiếm với Công cụ dành cho nhà phát triển của Microsoft là một việc vặt như vậy, tôi đã tải xuống chỉ với công cụ Orca MSI Editor.

Nhấn vào đây để tải xuống Orca MSI Editor sau đó cài đặt nó. Sau khi cài đặt, bạn có thể nhấp chuột phải vào bất kỳ MSI nào và chọn ra Open Open với Orca.