Bật hoặc tắt tự động gửi email đến thư mục nháp trong Outlook 2016

Bật hoặc tắt tính năng trong Microsoft Outlook 2016 tự động lưu thư email của bạn vào thư mục Nháp . Bạn có thể muốn bật tính năng này nếu bạn muốn có thể khôi phục các tin nhắn bị mất trong khi soạn chúng. Nó có thể tạo ra một vấn đề riêng tư mặc dù bạn có thể không biết về các tin nhắn được lưu. Thay đổi cài đặt bằng các bước đơn giản này.

  1. Trong Outlook, chọn menu Tải xuống tập tin, sau đó chọn Tùy chọn tập tin .
  2. Chọn thư Mail trên khung bên trái.
  3. Kiểm tra các phần mềm Tự động lưu các mục chưa được gửi sau nhiều phút này: hộp Hộp để cho phép lưu vào thư mục Nháp. Bỏ chọn nó để vô hiệu hóa nó. Bạn có thể tùy ý muốn thay đổi số phút hoặc thư mục các bản nháp được lưu trong cùng cài đặt này.

  4. Chọn ngay OK OK và bạn đã hoàn thành.

Lưu ý: Điều này sẽ không có bất kỳ liên quan nào đến lời nhắc để lưu các thay đổi của bạn xuất hiện khi bạn đóng một tin nhắn bạn đang làm việc.