Apple Safari: Tắt hoàn toàn Cache

Nếu bạn đang làm việc để phát triển một trang web và kiểm tra các trang của mình trong Apple Safari, bạn có thể muốn tắt hoàn toàn bộ đệm ẩn trang để các trang của bạn không bao giờ được lưu vào bộ nhớ cache. Chúng tôi chỉ cho bạn cách làm với hướng dẫn này.

Lưu ý: Quá trình này chỉ tắt bộ nhớ đệm cho phiên duyệt hiện tại.

  1. Chọn menu của Safari Safari, sau đó chọn Tùy chọn ưu đãi .
  2. Chọn tab của Advanced Advancedchọn menu Hiển thị phát triển trong menu thanh tùy chọn.
  3. Đóng cửa sổ Tùy chọn.
  4. Nếu bạn không bật Thanh Menu, hãy chọn thiết bị cài đặt, sau đó chọn Thanh Hiển thị Thanh Menu .
  5. Chọn Phần mềm Phát triển Phần mềm > Phần mềm Tắt bộ nhớ cache .