Galaxy Tab S3: Gỡ cài đặt ứng dụng

Xóa ứng dụng khỏi Samsung Galaxy Tab S3 của bạn và giải phóng một số dung lượng. Bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng miễn là chúng không được cài đặt sẵn như một phần của ROM của máy tính bảng. Vì vậy, có một số ứng dụng không thể gỡ bỏ. Có thể xóa các ứng dụng bạn đã thêm từ ứng dụng Google Play bằng các bước này.

Tùy chọn 1 - Từ màn hình ứng dụng

  1. Từ màn hình chính, chọn thanh trượt ứng dụng nằm ở phần dưới cùng bên phải của màn hình.
  2. Chọn tùy chọn khác Nhiều người khác
  3. Nhấn vào tùy chọn Gỡ cài đặt của chế độ xóa cài đặt trên các ứng dụng .
  4. Nhấn vào Done Done .

Tùy chọn 2 - Từ Cài đặt

  1. Từ màn hình chính, chọn thanh trượt ứng dụng nằm ở phần dưới cùng bên phải của màn hình.
  2. Chọn Cài đặt cài đặt
  3. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa, sau đó chạm vào tùy chọn Gỡ cài đặt của chế độ xóa cài đặt của chế độ xóa cài đặt .

Ứng dụng sau đó sẽ bị xóa khỏi Galaxy Tab S3.

Câu hỏi thường gặp

Tôi không thể gỡ cài đặt một số ứng dụng. Tại sao tôi có các ứng dụng trong đó, chế độ Tắt Vô hiệu hóa là lựa chọn duy nhất?

Các ứng dụng như ứng dụng Galaxy Galaxy Các ứng dụng hay ứng dụng Google trên Google là một phần của ROM tích hợp của Galaxy Tab S3 và không thể xóa hoàn toàn. Mặc dù vậy, bạn có thể đóng băng ứng dụng và đóng băng ứng dụng bằng cách chọn tùy chọn Tắt Vô hiệu hóa . Điều này sẽ ẩn ứng dụng khỏi chế độ xem và ngăn ứng dụng thực hiện các hành động. Tuy nhiên, ứng dụng sẽ được cài đặt về mặt kỹ thuật.

Nếu bạn muốn có khả năng xóa hoàn toàn tất cả các ứng dụng, bạn sẽ phải root thiết bị của mình.

Làm cách nào để bật ứng dụng bị vô hiệu hóa?

Từ các Cài đặt của Nhật Bản, các ứng dụng, các ứng dụng khác, bạn có thể kích hoạt lại ứng dụng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các mẫu SM-T820 và SM-T825 của Samsung Galaxy Tab S3.