Tại sao một số tệp và thư mục Windows 10 có hai mũi tên màu xanh?

H: Tại sao một số tên tệp và thư mục hiển thị bằng hai mũi tên màu xanh ở góc trên bên phải của biểu tượng trong Microsoft Windows 10?

Trả lời: Nếu tên tệp hoặc tên thư mục hiển thị màu xanh lam, đó là do nén tệp hoặc mã hóa được bật trên tệp hoặc thư mục đó. Windows tự động nén các tệp không được sử dụng thường xuyên và hiển thị các tệp đó màu xanh lam. Bạn có thể thay đổi hành vi này với các bước sau:

  1. Nhấp chuột phải vào nút Start Start, sau đó mở ra File File Explorer .
  2. Chọn tab Chế độ xem trực tuyến, sau đó chọn Tùy chọn tùy chọn .
  3. Chọn Tùy chọn Explorer File Explorer Tùy chọn thư mục tùy chọn thư mục
  4. Trong tab của Chế độ xem trực tuyến, hãy bỏ chọn các tệp NTFS được mã hóa hoặc nén trong cài đặt màu trong khu vực cài đặt nâng cao .

Nếu bạn muốn truy cập cài đặt mã hóa và nén trên một tập tin hoặc thư mục, bạn có thể nhấp chuột phải vào tập tin, sau đó chọn Tải xuống Thuộc tính