Ngăn chặn nhắc nhở vị trí Google Chrome

Một trong những điều khó chịu nhất về Google Chrome là các lời nhắc lặp đi lặp lại để các trang web truy cập vị trí của bạn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với nó, bạn có thể vô hiệu hóa lời nhắc này xuất hiện bằng các bước này.

  1. Mở Chrome và chọn Menu

    > Cài đặt cài đặt .
  2. Cuộn xuống và chọn Nâng cao Nâng cấp .
  3. Chọn cài đặt nội dung của Nhật Bản
  4. Chuyển đổi cài đặt sang Chế độ chặn

Các trang web được liệt kê trong phần Cho phép trực tuyến vẫn sẽ được phép truy cập vị trí của bạn theo mặc định. Chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh các trang web bạn muốn chặn truy cập dữ liệu vị trí của bạn.

Bạn vẫn có thể dễ dàng cho phép các trang web truy cập vị trí của bạn nếu bạn muốn. Chỉ cần chọn biểu tượng GPS ở bên phải của thanh địa chỉ, sau đó chọn Chế độ quản lý để thêm trang web vào danh sách cho phép trên đường .