iTunes: Cách thiết lập lại số lần chơi

Bạn có thể muốn đặt lại cột Bộ đếm phát trên một tệp nhạc theo dõi số lần bạn phát một tệp trong Apple iTunes. Đây là cách.

  1. Từ danh sách các bài hát của MIT, chọn các bản nhạc bạn muốn đặt lại. Bạn thậm chí có thể chọn nhiều bản nhạc và áp dụng thiết lập lại cho nhiều bản nhạc. Để chọn tất cả các bản nhạc, hãy chọn Chỉnh sửa Chỉnh sửa
  2. Nhấp chuột phải vào bất kỳ bản nhạc được tô sáng và một menu sẽ xuất hiện. Người dùng có một nút chuột có thể giữ phím điều khiển trong khi nhấp vào mục được tô sáng để hiển thị menu.
  3. Chọn Thông tin bài hát Tiếng Việt .
  4. Chọn nút Reset Reset để đặt lại số lần phát.