Cách mang lại chế độ ban đêm ăn tối cho Android của bạn

Chế độ ban đêm là một trong những tính năng yêu thích của tôi trên điện thoại Google Pixel. Sau khi chuyển sang Moto G5 Plus, tôi không còn tùy chọn bật Chế độ ban đêm nữa. Có vẻ như nó đã được gỡ bỏ. Đây là cách đưa tùy chọn trở lại Android của bạn.

Tùy chọn 1 - Tải xuống ứng dụng

Nhà phát triển Android Michael Evans và công ty đã tạo một ứng dụng cho phép bạn kích hoạt cài đặt. Chỉ cần tải xuống Enabler chế độ ban đêm từ Google Play, mở nó và thay đổi cài đặt. Nó đơn giản mà.

Bạn thậm chí có thể gỡ cài đặt ứng dụng sau khi bạn đã hoàn thành việc này. Tùy chọn sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn.


Cách 2 - Sử dụng ADB

Lưu ý: Có vẻ như tùy chọn này có thể không còn hoạt động đối với một số thiết bị nhất định do bản cập nhật đã loại bỏ khả năng này. Trong trường hợp này, sử dụng tùy chọn 1.

Đối với những người thành thạo hơn trong thế giới Android, bạn có thể kích hoạt cài đặt này bằng tiện ích ADB.

  1. Tải xuống và trích xuất Công cụ Nền tảng SDK (nếu bạn chưa có).
  2. Bật gỡ lỗi USB trên Android của bạn và kết nối nó với PC.
  3. Chạy lệnh sau từ thư mục nơi bạn trích xuất các công cụ nền tảng:

    shell am start --ez show_night_mode true com.android.systemui/.tuner.TunerActivity