Quên mã PIN chế độ trẻ em trên thiết bị Samsung Galaxy

Nếu bạn đã quên mã PIN để nhận Samsung Galaxy S, Tab hoặc thiết bị Galaxy khác, bạn có thể làm theo các bước sau để truy cập lại điện thoại của mình.

  1. Tắt nguồn điện thoại bằng cách nhấn và giữ nút Power Power và chọn Power Power Tắt .
  2. Khi tắt thiết bị, hãy bấm và giữ phím Power Power Đây để bật thiết bị trong khi giữ nút Âm lượng Giảm xuống . Thiết bị nên khởi động ở chế độ Safe Safe Chế độ . Các từ ở chế độ An toàn Chế độ An toàn nên được hiển thị ở góc dưới bên trái của màn hình khi thiết bị khởi động.
  3. Khi đã ở Chế độ an toàn, hãy truy cập Cài đặt của Cài đặt trực tuyến .
  4. Chọn Chế độ cho trẻ em trẻ em từ danh sách các ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt gỡ cài đặt . Chọn loại Xiên Xiên khi đã hoàn tất việc gỡ cài đặt.
  5. Nhấn và giữ nút Power Power, sau đó chọn Khởi động lại, và điện thoại của bạn sẽ khởi động lại bình thường và sẽ bị xóa khỏi Chế độ trẻ em.