Khắc phục lỗi Truy cập vào khóa đăng ký bị từ chối Lỗi Lỗi khi cài đặt chính sách cho tập lệnh PowerShell

Khi cố gắng đặt chính sách thực thi cho các tập lệnh PowerShell trên hệ thống Windows của bạn, bạn có thể gặp phải lỗi sau:

Set-ExecutPolicy: Truy cập vào khóa registry

'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ PowerShell \ 1 \ ShellIds \ Microsoft.PowerShell' bị từ chối.

Tại dòng: 1 char: 1

Lỗi này thường được hiển thị vì bạn không thực thi lệnh với tư cách quản trị viên. Để giải quyết vấn đề này, hãy thử như sau.

    1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào máy tính với quyền quản trị viên cục bộ.
    2. Nhấp chuột phải hoặc giữ phím Shift Shift và chọn Tải xuống Windows Windows PowerShell > >> Chạy với tư cách quản trị viên .

    3. Bây giờ hãy thử chạy cùng một lệnh set-execpolicy để thay đổi chính sách thực thi. Nó sẽ hoàn thành thành công.