Cấu hình máy chủ máy tính từ xa ở đâu trong Windows 2016?

Bạn có thể bối rối về cách định cấu hình Máy tính từ xa trên Máy chủ Microsoft Windows 2016 do công cụ Cấu hình máy chủ từ xa bị thiếu trong HĐH.

Bạn vẫn có thể định cấu hình cài đặt RDP, nhưng bạn sẽ phải sử dụng Chính sách nhóm để làm như vậy. Chỉ cần sử dụng các bước sau:

Lưu ý: Để biết hướng dẫn về cách kích hoạt máy chủ cấp phép Dịch vụ Máy tính Từ xa, hãy truy cập trang của Microsoft về chủ đề này.

  1. Ra mắt trên gpedit.msc .
  2. Điều hướng đến Cấu hình máy tính của Hồi giáo

Tại đây, bạn có thể tìm thấy các cài đặt chính sách nhóm để đặt Cấp phép, Bảo mật, Kết nối, v.v. các phiên bị ngắt kết nối, và thiết lập chế độ cấp phép.

Bạn không cần phải sử dụng Active Directory trong môi trường của mình để sử dụng các cài đặt này trên máy chủ.