Galaxy S7: Cách gỡ cài đặt ứng dụng

Giải phóng bộ nhớ và gỡ cài đặt ứng dụng khỏi điện thoại thông minh Samsung Galaxy S7 của bạn. Có hai cách bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng. Chỉ cần làm theo hướng dẫn này.

Tùy chọn 1 - Từ Cài đặt

  1. Chọn ứng dụng của ứng dụng khác
  2. Chọn thiết bị trên mạng .
  3. Chọn ứng dụng
  4. Chọn ứng dụng quản lý ứng dụng .
  5. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn xóa.
  6. Chọn Gỡ cài đặt . Chỉ các ứng dụng đã tải xuống mới có tùy chọn gỡ cài đặt.

Các ứng dụng được cài đặt sẵn sẽ cung cấp khả năng vô hiệu hóa ứng dụng. Chọn phần cứng Vô hiệu hóa sẽ không gỡ cài đặt ứng dụng, nhưng sẽ ngăn ứng dụng chạy khi khởi động và xuất hiện trên menu ứng dụng.

Tùy chọn 2 - Từ Trình khởi chạy

  1. Chọn Ứng dụng .
  2. Tập tin Chỉnh sửa .
  3. Chọn Phần mềm Gỡ cài đặt trong danh sách điện tử

Bài đăng này áp dụng cho các mẫu SM-G930F, SM-G935F (Edge) của điện thoại thông minh Samsung Galaxy S7.