Twitter: Lưu GIF hoạt hình từ Tweet

Gần đây tôi muốn lưu một GIF hoạt hình khỏi Twitter vào ổ cứng của mình. Một nhấp chuột phải không cung cấp cho tôi tùy chọn để lưu nó mặc dù. Twitter làm mọi thứ hơi khác với video và hình ảnh GIF hoạt hình. Tuy nhiên, tôi đã tìm được cách lưu tệp GIF động. Chỉ cần sử dụng các bước tôi đã thực hiện trên máy tính để bàn bằng Google Chrome làm trình duyệt web của mình.

  1. Chọn tweet riêng lẻ để chỉ hiển thị một trang hiển thị tweet đơn với GIF hoạt hình. Bạn có thể làm điều này bằng cách chỉ cần nhấn hoặc nhấp vào các từ trong tweet.
  2. Chuyển sang phiên bản di động của trang Twitter. Bạn có thể chèn từ trên điện thoại di động vào trước khi twitter twitter.com trên thanh địa chỉ của trình duyệt.
  3. Nhấp hoặc nhấn vào video để bắt đầu phát.
  4. Bây giờ bạn có tùy chọn để lưu phim nếu bạn nhấp chuột phải vào nó.

Chỉ cần một lưu ý, GIF sẽ lưu dưới dạng tệp MP4. Đó là một tập tin định dạng video.