Canon Pixma MG5200: Tìm địa chỉ MAC

Nếu bạn cần biết địa chỉ MAC trên máy in Canon Pixma MG5200 của bạn là gì, bạn có thể tìm ra địa chỉ này bằng cách in ra các cài đặt LAN.

Tùy chọn 1 - Menu máy in

 1. Bật máy in và nạp một tờ giấy.
 2. Trên máy in, hãy chọn Cài đặt cài đặt trực tiếp trên màn hình.
 3. Chuyển đến cài đặt Thiết bị của Nether và chọn nó bằng cách sử dụng nút của OK OK .
 4. Mũi tên qua các cài đặt LAN LAN, sau đó chọn, OK OK .
 5. Mũi tên qua tới Xác nhận cài đặt LAN LAN, sau đó chọn Ấn OK OK .
 6. Mũi tên qua tới Chi tiết LAN In LAN, sau đó chọn Ấn OK .
 7. Chọn xông Có, sau đó chọn OK .
 8. Địa chỉ MAC của MAC sẽ được hiển thị trên giấy in.

Tùy chọn 2 - Dòng lệnh Windows

Nếu bạn biết Địa chỉ IP của máy in và bạn đang sử dụng Windows, bạn có thể làm theo các bước sau để lấy Địa chỉ MAC.

 1. Nhấn và giữ Windows Windows Key và nhấn vào R R.
 2. Gõ vào CMD CMD, sau đó nhấn vào Enter Enter .
 3. Gõ vào GETMAC / s ipaddress, nơi ipaddress = Địa chỉ IP cho máy in của bạn.