Cách thêm và xóa tài khoản Twitter khỏi iPhone và iPad

Bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản Twitter trên thiết bị Apple iOS của mình. Dưới đây là cách thêm và xóa tài khoản khỏi iPhone và iPad.

Lưu ý: Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã thêm tài khoản vào ứng dụng Twitter cho iOS. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Twitter cho iOS, bạn sẽ được nhắc thêm tài khoản sau khi mở ứng dụng.

Thêm tài khoản

Phương pháp 1

 1. Từ màn hình chính, chọn Cài đặt cài đặt .
 2. Cuộn xuống và chọn Twitter Twitter .
 3. Nhấn vào Thêm tài khoản .
 4. Nhập tên người dùng và tên miền mật khẩu, và sau đó nhấn vào Đăng nhập . Bạn cũng có tùy chọn chọn Tạo tài khoản mới .

Phương pháp 2

 1. Mở ứng dụng Twitter, sau đó nhấn nút Home Home ở góc dưới bên trái.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ ở phần trên bên trái của màn hình.
 3. Nhấn vào nút có 3 dấu chấm, sau đó chọn tùy chọn để Tạo một tài khoản mới, hoặc Thêm một tài khoản hiện có .

Chuyển đổi tài khoản

 1. Mở ứng dụng Twitter, sau đó nhấn nút Home Home ở góc dưới bên trái.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ ở phần trên bên trái của màn hình.
 3. Nhấn vào nút có 3 dấu chấm, sau đó chọn cấu hình bạn muốn chuyển sang.

Xóa tài khoản

Phương pháp 1

 1. Mở ứng dụng Twitter, sau đó nhấn nút Home Home ở góc dưới bên trái.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ ở phần trên bên trái của màn hình.
 3. Nhấn vào nút có 3 chấm.
 4. Chọn Chỉnh sửa Chỉnh sửa . sau đó nhấn vào biểu tượng màu đỏ bên cạnh hồ sơ bạn muốn xóa.
 5. Chọn Đăng xuất ra .

Phương pháp 2

 1. Từ màn hình chính, chọn Cài đặt cài đặt .
 2. Cuộn xuống và chọn Twitter Twitter .
 3. Chọn tài khoản bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào Xóa Xóa tài khoản .

Câu hỏi thường gặp

Khi cố gắng Đăng xuất bằng Phương pháp 2 để xóa tài khoản, tôi nhận được một lỗi nói rằng không thể xóa tài khoản.

Điều này có thể xảy ra vì một ứng dụng khác đang sử dụng tài khoản Twitter mà bạn đang cố xóa. Thay vào đó, hãy thử sử dụng Phương pháp 2.