XBox 360: Bật / Tắt bộ điều khiển Rung

Tính năng rung có thể gây mất tập trung cho một số game thủ. Có một cách để bật hoặc tắt tính năng rung của bộ điều khiển trên XBox 360. Đây là cách nó được thực hiện.

  1. Nhấn nút Hướng dẫn (nút bạc ở giữa) trên bộ điều khiển.
  2. Đi bên phải trên bảng cho đến khi bạn có thể chọn Cài đặt Cài đặt .
  3. Chuyển đổi xuống và chọn Tùy chọn hấp dẫn .
  4. Chuyển xuống và chọn Rung Rung .
  5. Xóa kiểm tra từ Bật Kích hoạt Rung .

Câu hỏi thường gặp

Tại sao bộ điều khiển của tôi không rung?

Nó có thể là ít năng lượng pin. Hãy thử sạc lại nó.

Có cách nào để làm điều này trên XBox One không?

Tại thời điểm này, không có cài đặt rung bộ điều khiển chung trên XBox One. Một số trò chơi có cài đặt trong menu trò chơi để tắt rung hoặc ầm ầm.