Xóa phim khỏi danh sách Netflix đã xem gần đây

Xóa phim khỏi danh sách Netflix của bạn đã xem gần đây bằng cách sử dụng các bước này.

  1. Đăng nhập vào Netflix.
  2. Di chuột qua tùy chọn Duyệt Duyệt, sau đó chọn Danh sách của tôi .
  3. Trong phần Được xem gần đây trên mạng, hãy chọn mục Xem tất cả hoạt động .
  4. Mỗi bộ phim sẽ có dấu X ở bên phải nơi bạn có thể nhấp để xóa phim khỏi danh sách xếp hàng của mình.

Điều này có thể trở nên tẻ nhạt nếu bạn muốn xóa toàn bộ danh sách, nhưng cách duy nhất để làm điều đó là một lần.