Outlook 2016 & 2013: Chặn Địa chỉ Email và Tên miền

Chặn địa chỉ email và tên miền cụ thể là điều cần thiết để kiểm soát lượng thư rác bạn nhận được trong Microsoft Outlook 2016 hoặc 2013. Bạn có thể thêm địa chỉ email và tên miền vào danh sách chặn bằng cách sử dụng các bước sau.

lựa chọn 1

 1. Chọn menu của Trang chủ, và sau đó chọn Tùy chọn thư rác .

 2. Chọn tab Người gửi bị chặn .
 3. Chọn Thêm Thêm vào .
 4. Trong phần Nhập tên địa chỉ e-mail hoặc tên miền Internet sẽ được thêm vào hộp danh sách, hãy nhập tên hoặc địa chỉ mà bạn muốn thêm. Bạn có thể thêm toàn bộ tên miền hoặc chỉ một địa chỉ email như sau:
  • [email được bảo vệ]
  • @ tên miền.com
  • tên miền.com

 5. Chọn ngay OK OK khi bạn hoàn thành.

Lựa chọn 2

Tùy chọn này hoạt động nếu bạn muốn chặn một địa chỉ email duy nhất.

 1. Nhấp chuột phải vào một email đã nhận được từ địa chỉ email bạn muốn chặn.
 2. Chọn ăn vặt

Địa chỉ email ngay lập tức được thêm vào danh sách chặn của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã thực hiện các bước này nhưng nó không hiệu quả với tôi. Tại sao Outlook không chặn thư?

Mở màn hình Tùy chọn thư điện tử của Junk và kiểm tra bên dưới tab Người gửi an toàn của người dùng trên mạng để đảm bảo địa chỉ email không được liệt kê ở đó. Nếu một địa chỉ email bạn muốn chặn được liệt kê trong Danh bạ của bạn, hãy bỏ chọn Email cũng tin tưởng vào hộp Danh bạ của tôi trên màn hình này.