Notepad ++: Cách sử dụng Chế độ Cột Cột

Đôi khi nếu bạn đang sử dụng Notepad ++, bạn cần chọn văn bản như thể đó là một cột trong bảng tính. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng các bước sau.

  1. Đặt con trỏ của bạn ở vị trí bắt đầu nơi bạn muốn bắt đầu chọn văn bản.
  2. Nhấn và giữ các phím Shift Shift và các phím Alt Alt trên bàn phím của bạn.
  3. Tiếp tục giữ phím Shift Shiftphím Alt Alt trong khi sử dụng các phím mũi tên của Down Down và tầm phải trên bàn phím để chọn văn bản theo ý muốn.