Gắn kết, ghi và tạo ISO trong Windows 10

Nhiều tùy chọn để làm việc với các tệp ISO được bao gồm trong Microsoft Windows 10. Dưới đây là cách gắn kết, ghi hoặc tạo hình ảnh ISO trong Windows 10.

Gắn tệp ISO

  1. Nếu bạn có một tệp ISO hiện có và muốn gắn nó vào một ổ đĩa, chỉ cần nhấp chuột phải vào tệp đó và chọn Ấn Độ Mở với Trực tuyến> Windows Windows Explorer .

  2. Nội dung của ISO sau đó sẽ hiển thị dưới dạng ổ đĩa DVD hoặc CD trong Windows Explorer giống như trên đĩa trong ổ đĩa.

Bạn có thể ngắt kết nối tệp ISO khi bạn hoàn thành với nó bằng cách nhấp chuột phải vào ổ đĩa trong Windows Explorer và chọn ra Eject ra .


Ghi tập tin ISO

Nếu bạn có một tệp ISO hiện có mà bạn muốn ghi vào đĩa, chỉ cần chèn một đĩa vào ổ đĩa của bạn, nhấp chuột phải vào tệp ISO trong Windows Explorer, sau đó chọn Ấn tượng chia sẻ


Tạo tập tin ISO

Tạo tệp ISO là một điều Windows 10 không thể thực hiện nếu không có giải pháp của bên thứ ba. Bạn có thể làm theo các bước sau.

  1. Tải xuống và cài đặt Magic ISO.
  2. Sau khi cài đặt phần mềm, giờ bạn sẽ có một tùy chọn để làm nổi bật các tập tin, nhấp chuột phải và chọn tập tin Thêm vào tập tin hình ảnh .

  3. Sau khi phần mềm mở ra, bạn có thể chọn Tập tin hình ảnh trực tuyến > Lưu Lưu, sau đó lưu nó dưới dạng tệp hình ảnh ISO tiêu chuẩn.

Nếu bạn không phải là fan hâm mộ của Magic ISO, thì cơ sở hạ tầng là miễn phí và cũng làm rất tốt.