MacOS: Cập nhật bộ điều hợp đa cổng USB-C luôn nhắc nhở cài đặt

Tôi đã gặp sự cố trên MacBook Apple của mình khi có lời nhắc cài đặt Bộ điều hợp đa cổng USB-C Cập nhật 1.0 lu vẫn xuất hiện trên màn hình. Tôi sẽ chọn cài đặt bản cập nhật sau đó khởi động lại, nhưng lời nhắc sẽ xuất hiện lại và bản cập nhật sẽ không bao giờ cài đặt đúng cách.

Đây dường như là một vấn đề phổ biến. Tôi đã giải quyết vấn đề của mình bằng các bước sau:

  1. Sạc thiết bị của bạn đến 100%.
  2. Tháo bộ điều hợp khỏi MacBook của bạn.
  3. Hủy bỏ tất cả các kết nối từ bộ chuyển đổi.
  4. Cắm lại bộ chuyển đổi mà không có gì gắn vào nó.
  5. Đợi lời nhắc để cài đặt bản cập nhật Bộ điều hợp Đa năng, sau đó chọn Cài đặt ngay bây giờ .
  6. Khi được nhắc khởi động lại, hãy làm như vậy.

Bản cập nhật sau đó sẽ cài đặt và không nhắc bạn một lần nữa. Ít nhất, đây là những gì làm việc cho tôi.