iPhone và iPad: Sửa lỗi Mua hàng trong ứng dụng không được phép

Nếu bạn gặp phải thông báo trên iPhone hoặc iPad của Apple có nội dung Mua Mua - Mua hàng trong ứng dụng không được phép dùng khi mua hàng trong ứng dụng, thì có thể liên quan đến cài đặt hạn chế trên thiết bị.

  1. Từ màn hình chính, hãy vuốt qua màn hình bằng biểu tượng Cài đặt hình ảnh, sau đó chọn nó.
  2. Trong iOS12 trở lên, hãy chọn Thời gian trên màn hình ngay lập tức . Trong iOS 11 trở xuống, hãy chọn tướng General 007 > Giới hạn về chế độ ăn uống .
  3. Nhập mật khẩu hạn chế của bạn. Nếu bạn không nhớ cài đặt mật khẩu, hãy hỏi bất kỳ ai khác có thể có quyền truy cập vào thiết bị.
  4. Cuộn xuống tùy chọn trong ứng dụng mua hàng trong ứng dụng Mua hoặc ứng dụng iTunes và ứng dụng iTunes & App Store và đảm bảo nó được bật Bật / Cho phép .

Lưu ý: Một số ứng dụng có thể có cài đặt mua hàng riêng của chúng trong Cài đặt của chế độ trực tuyến.