Cách sử dụng iMessage trên MacOS hoặc Windows PC

Nếu bạn đang làm việc trên Microsoft Windows hoặc Apple MacOS PC, có thể thuận tiện hơn cho bạn khi sử dụng iMessage trên PC thay vì phải nhấc điện thoại lên để nhắn tin cứ sau vài phút. Dưới đây là một số giải pháp cho việc sử dụng iMessage từ PC của bạn.

Hệ điều hành Mac

  1. Từ Finder, chọn ứng dụng của Wikipedia
  2. Nhập thông tin đăng nhập Apple ID của bạn cho tài khoản bạn muốn sử dụng cho iMessage.
  3. Chọn + để thêm một liên hệ và bạn đã sẵn sàng để gửi tin nhắn.

các cửa sổ

Apple không tạo ứng dụng khách iMessage riêng hoạt động với Windows. Bạn sẽ cần phải phản chiếu một thiết bị có iMessage cho PC Windows của bạn. Dưới đây là một số tùy chọn:

  • Dell Mobile Connect có thể được sử dụng để phản chiếu thiết bị iOS với các máy tính Dell và Alienware mới hơn.
  • LonelyScreen cho phép bạn sử dụng Airplay để phản chiếu thiết bị iOS của bạn sang PC Windows hoặc MacOS.
  • Mirroring360 là một ứng dụng khác cho phép bạn phản chiếu iPhone hoặc iPad trên PC Windows.