Cách bật / tắt dữ liệu nền trên LG G7 ThinkQ

Dữ liệu nền là dữ liệu mà thiết bị di động của bạn sử dụng khi bạn không tương tác với điện thoại. Một số ứng dụng đồng bộ dữ liệu trong khi bạn không sử dụng điện thoại. Lưu mức sử dụng dữ liệu của bạn bằng cách kiểm soát dữ liệu nền trên LG G7 ThinQ của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt dữ liệu nền cho các ứng dụng cụ thể bằng cách sử dụng các bước này.

  1. Mở cài đặt trên mạng .
  2. Chọn dữ liệu sử dụng dữ liệu .
  3. Cuộn xuống và chọn một ứng dụng bạn muốn đặt dữ liệu nền.
  4. Chọn dữ liệu nền giới hạn của người khác

Khi cài đặt dữ liệu nền của Restrict Giới hạn cài đặt, cài đặt, cài đặt, được đặt thành cài đặt trên ứng dụng, nó sẽ không thể sử dụng mạng không dây của bạn để kết nối dữ liệu. Ứng dụng vẫn có thể giao tiếp khi được kết nối với mạng Wi-Fi.