Cách hiển thị hoặc ẩn nhạc iCloud trong iTunes

Kiểm soát xem Apple iTunes có hiển thị hoặc ẩn nhạc không được tải xuống và chỉ khả dụng qua iCloud bằng cách bật hoặc tắt cài đặt này.

Hiển thị nhạc iCloud từ menu Chế độ xem trực tuyến bằng cách chọn Âm nhạc Tất cả Âm nhạc hoặc ẩn nhạc iCloud bằng cách chọn Âm nhạc chỉ được tải xuống .

Khi được đặt để hiển thị Giao dịch mua nhạc trên iCloud, một cột trên nền tảng đám mây của YouTube sẽ được hiển thị trong iTunes. Âm nhạc nằm trong iCloud và không cục bộ trên máy tính sẽ có biểu tượng iCloud bên cạnh bài hát. Cột này không được hiển thị khi cài đặt được đặt thành ẩn giấu.

Lưu ý: Hướng dẫn này được xây dựng với iTunes phiên bản 12.9