Cách quét từ HP Officejet Pro 8610, 8620 và 8630

Bạn có tự hỏi làm thế nào để quét tài liệu bằng Officejet Pro 8610, 8620 hoặc 8630 All in One không? Các bước này sẽ cho bạn thấy làm thế nào.

Tùy chọn 1 - Quét từ máy tính

 1. Đảm bảo phần mềm HP được cài đặt.
 2. Khởi chạy HP Scan. Người dùng Windows có thể truy cập vào phần mềm Bắt đầu ngay lập tức
 3. Tải tài liệu của bạn lên kính hoặc ngửa mặt trong bộ nạp tài liệu.
 4. Chọn In In, Quét & Fax Fax > Quét Quét một Tài liệu hoặc Ảnh .
 5. Chọn kiểu quét bạn muốn, sau đó chọn Quét Scan Quét .
 6. Chọn phần mềm lưu lại hay
 7. Chọn Quét Quét Quét và chọn một phím tắt quét.

Bạn đã hoàn thành việc quét. Một cửa sổ sẽ xuất hiện với tài liệu được quét của bạn.

Tùy chọn 2 - Quét vào ổ USB

 1. Tải tài liệu của bạn lên kính hoặc ngửa mặt trong bộ nạp tài liệu.
 2. Kết nối ổ USB với cổng USB trên máy in / máy quét.
 3. Trên thiết bị, chọn Bộ quét Quét > Cài đặt bộ nhớ trong bộ nhớ .
 4. Chọn các tùy chọn quét mong muốn, sau đó chọn Bắt đầu Quét Quét khi sẵn sàng.