Cách cài đặt Telnet trong Windows 10

Bạn muốn sử dụng ứng dụng Telnet đi kèm với Microsoft Windows 10? Trước tiên bạn cần kích hoạt chương trình. Đây là cách nó được thực hiện.

Tùy chọn 1 - Từ Bảng điều khiển

  1. Bảng điều khiển mở mở.
  2. Mở chương trình
  3. Chọn các tính năng của Windows Turn Windows trên hoặc tắt tùy chọn.
  4. Kiểm tra hộp khách hàng của Tel Telnet .

  5. Click vào OK OK . Một hộp sẽ xuất hiện cho biết, Windows có các tính năng của WindowsTìm kiếm các tập tin được yêu cầu . Khi hoàn thành, ứng dụng khách Telnet sẽ được cài đặt trong Windows.

Tùy chọn 2 - Từ dòng lệnh

Bạn cũng có thể cài đặt Máy khách Telnet bằng cách ra lệnh.

  1. Giữ phím Windows, sau đó nhấn vào R R.
  2. Hộp thoại Run xuất hiện. Kiểu:
    • pkgmgr / iu: trực tiếp TelnetClient

  3. Chọn ngay OK OK và Windows sẽ cài đặt ứng dụng khách Telnet.