Cách tìm phiên bản Google Chrome

Nếu bạn cần xem số phiên bản Google Chrome nào bạn đang sử dụng hoặc nếu phiên bản của bạn là 64 bit hoặc 32 bit, chỉ cần sử dụng các bước sau để xem thông tin.

Tùy chọn 1 - Mọi phiên bản

 1. Nhập loại chrome chrome: // phiên bản tên lửa trong thanh địa chỉ, sau đó chọn kiểu chữ Go Go hoặc phần mềm Enter Enter .
 2. Thông tin phiên bản sẽ xuất hiện ở phía trên màn hình.

Tùy chọn 2 - Windows, Mac và Linux

 1. Từ chế độ xem mặc định, chọn

  biểu tượng menu nằm ở phần trên bên phải của màn hình, sau đó chọn Cài đặt cài đặt .
 2. Chọn

  menu ở phần trên bên trái của màn hình, sau đó chọn về Giới thiệu .

Số phiên bản và thông tin phiên bản 64/32 bit được hiển thị trên màn hình.

Tùy chọn 3 - Android và iOS

 1. Từ chế độ xem mặc định, chọn

  biểu tượng menu nằm ở phần trên bên phải của màn hình, sau đó chọn Cài đặt cài đặt .
 2. Cuộn xuống và chọn vào Giới thiệu về Chrome .