Cách bật Chế độ đĩa trên iPhone và iPad

Một số Apple iPod có Chế độ đĩa nơi bạn có thể sử dụng iPod làm ổ cứng và duyệt hệ thống tệp. Điều này thường được thực hiện bằng cách chọn Tóm tắt Hồi giáo và Bật Kích hoạt Đĩa Sử dụng trong iTunes. Tuy nhiên, iPhone và iPad không có chế độ này. Theo mặc định, không có cách nào để làm cho nó hiển thị trong Finder trên máy Mac hoặc trên Windows Desktop. Bạn chỉ có thể duyệt nó dưới dạng thiết bị đa phương tiện và sử dụng iPhone hoặc iPad trong ứng dụng iTunes.

Với việc bổ sung giải pháp của bên thứ ba, bạn có thể duyệt hệ thống tệp của iPhone hoặc iPad và kéo tệp giữa máy tính và thiết bị. Mặc dù có nhiều giải pháp, nhưng giải pháp tốt nhất tôi có thể khuyên dùng là iMazed. Trong khi phần mềm có giá 29, 99 đô la cho phiên bản đầy đủ, bạn được phép dùng thử 15 ngày để sử dụng phần mềm.

Sau khi cài đặt, việc khởi chạy phần mềm cung cấp khả năng chọn Hệ thống tệp File, nơi bạn có thể truy sâu vào từng tệp trên thiết bị.