Cách xóa ứng dụng khỏi iCloud

Bạn có thể giải phóng dung lượng trong tài khoản Apple iCloud của mình bằng cách xóa dữ liệu ứng dụng bằng các bước sau.

  1. Từ màn hình chính, mở Cài đặt các ứng dụng .
  2. Chọn ăn iCloud
  3. Chọn lưu trữ trên mạng .

  4. Chọn quản lý lưu trữ

  5. Chọn thiết bị của bạn.

  6. Cuộn xuống và chọn Hiển thị tất cả các ứng dụng .
  7. Bật hoặc tắt ứng dụng theo ý muốn.

  8. Nhấn vào Tắt và xóa Xóa khi được nhắc và bạn đã hoàn tất.