Cách thay đổi ngôn ngữ trong Google Chrome

Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ mặc định từ tiếng Anh, tiếng Nga hoặc ngôn ngữ khác được sử dụng trong trình duyệt web Google Chrome, bạn có thể thực hiện bằng các bước này.

Windows, Linux và MacOS

  1. Chọn

    biểu tượng ở phần trên bên phải của cửa sổ Chrome và chọn Cài đặt cài đặt .
  2. Di chuyển tất cả xuống phía dưới và chọn vào Advanced Advanced .
  3. Chọn Ngôn ngữ Tiếng Việt .
  4. Chọn ngôn ngữ Thêm Add, sau đó kiểm tra và chọn Thêm ngôn ngữ mong muốn.

Khi bạn đã thêm ngôn ngữ vào Chrome, bạn có thể chọn

biểu tượng bên cạnh mỗi ngôn ngữ và ưu tiên di chuyển lên hoặc xuống.

Android

Chrome dành cho Android phụ thuộc vào các cài đặt trên thiết bị Android trong Cài đặt của Cài đặt điện tử > Ngôn ngữ và đầu vào .