Cách thay đổi mật khẩu Facebook

Mọi người đang hack vào tài khoản Facebook với tốc độ cao. Bạn có thể muốn thay đổi mật khẩu của mình thành mật khẩu an toàn hơn. Chúng tôi chỉ cho bạn cách từ phiên bản máy tính để bàn và thiết bị di động của trang web cũng như ứng dụng Apple iOS và Android.

Trang web máy tính để bàn

Từ phiên bản máy tính để bàn của Facebook, thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
 2. Chọn mũi tên bên cạnh khóa nằm ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt cài đặt .
 3. Chọn liên kết Chỉnh sửa trực tuyến bên cạnh phần Mật khẩu mật khẩu .
 4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn vào các trường New NewNhập lại loại New New .
 5. Chọn Lưu thay đổi .
 6. Mật khẩu Facebook của bạn hiện đã được thay đổi thành công.

Trang web di động

Từ phiên bản di động của Facebook, thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
 2. Chọn Menu

  nút nằm ở góc trên bên phải.
 3. Cuộn xuống và chọn Cài đặt tài khoản trên mạng .
 4. Chọn tướng General .
 5. Chọn mật khẩu có sẵn .
 6. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn vào các trường New NewNhập lại loại New New .
 7. Chọn nút Thay đổi mật khẩu trên mạng khi bạn đã sẵn sàng.

Ứng dụng iOS

Từ ứng dụng Facebook cho iPhone hoặc iPad, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấn vào nút More More More nằm ở phần dưới bên phải của màn hình.
 2. Chọn Cài đặt cài đặt .
 3. Chọn tướng General .
 4. Chọn mật khẩu trực tuyến .
 5. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn vào các trường New NewNhập lại loại New New .
 6. Chọn nút Thay đổi mật khẩu trên mạng khi bạn đã sẵn sàng.

Ứng dụng Android

Từ ứng dụng Facebook cho Android, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Facebook.
 2. Chọn Menu

  nút nằm ở góc trên bên phải.
 3. Chọn cài đặt tài khoản trên mạng .
 4. Chọn tướng General .
 5. Chọn mật khẩu có sẵn .
 6. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn vào các trường New NewNhập lại loại New New .
 7. Chọn nút Thay đổi mật khẩu trên mạng khi bạn đã sẵn sàng.