Google Pixel: Chèn / Đẩy thẻ SIM

Nếu bạn cần tháo hoặc lắp thẻ SIM cho điện thoại thông minh Google Pixel của mình, đây là cách thực hiện.

Tháo thẻ SIM

  1. Xác định vị trí khe cắm thẻ SIM ở cạnh trái của thiết bị. Bạn sẽ thấy đường viền của khay có lỗ.
  2. Sử dụng công cụ nhả thẻ SIM đi kèm với điện thoại của bạn hoặc kẹp giấy nhỏ để bấm lỗ nhỏ trên khay. Các khay nên đẩy ra.

  3. Tháo khay và bạn có thể truy cập thẻ SIM.

Lắp thẻ SIM

  1. Đặt thẻ SIM vào khay thẻ SIM. Khay được khóa và thẻ chỉ nên đi theo một chiều.
  2. Khi bạn có thẻ trong khay, hãy nhét nó vào khe cho đến khi nó khớp vào vị trí.