Galaxy Tab S3: Cách chụp ảnh màn hình

Chụp ảnh màn hình trên Samsung Galaxy Tab S3 thực sự không thể dễ dàng hơn. Chỉ cần làm theo các bước sau.

Tùy chọn 1 - Combo nút

  • Nhấn và giữ đồng thời các nút Giảm âm lượng của Power PowerGiảm âm lượng trong khoảng 1, 5 giây.

Một thông báo sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo ở phía trên màn hình cho biết Ảnh chụp màn hình bị bắt giữ

Tùy chọn 2 - Vuốt cọ

  1. Từ màn hình chính, chạm vào thanh trượt ứng dụng, sau đó mở Cài đặt cài đặt .
  2. Chọn các tính năng nâng cao của Wikipedia .
  3. Đảm bảo chế độ vuốt Palm Palm để chụp cài đặt được bật.
  4. Từ màn hình bạn muốn chụp, hãy vuốt sang bên tay trái hoặc phải hoàn toàn trên màn hình. Một thông báo sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo ở phía trên màn hình cho biết Ảnh chụp màn hình bị bắt giữ

Tất cả các ảnh chụp màn hình sẽ được lưu vào Thư viện ảnh của bạn trong thư mục Ảnh chụp màn hình của bạn .

Quá trình này sẽ hoạt động cho các mô hình SM-T820 và SM-T825 của Samsung Galaxy Tab S3.