Galaxy S8: Cách sử dụng ứng dụng trong màn hình chia nhỏ

Cũng như nhiều thiết bị của Samsung, bạn có thể sử dụng các ứng dụng ở chế độ chia đôi màn hình trên Samsung Galaxy S8 để bạn có thể xem hai ứng dụng cùng một lúc. Đây là cách bạn có thể tận dụng tính năng này.

  1. Mở các ứng dụng bạn muốn sử dụng như bình thường.

    Lưu ý: Ứng dụng phải là một ứng dụng hỗ trợ nhiều màn hình. Nếu không, bạn sẽ nhận được một thông báo rằng ứng dụng này không hỗ trợ xem màn hình chia nhỏ.

  2. Khai thác

    nút. Một danh sách các ứng dụng đang chạy của bạn sẽ xuất hiện.
  3. Điều hướng danh sách các ứng dụng bằng cách vuốt lên hoặc xuống. Nhấn vào biểu tượng đa cửa sổ nằm ở bên trái của X trong cửa sổ ứng dụng. Nó sẽ mở ở nửa trên của màn hình. Các ứng dụng không có biểu tượng nhiều cửa sổ có thể chạy ở chế độ chia màn hình.

  4. Chọn một ứng dụng khác ở phần dưới cùng và nó sẽ phóng to ở nửa dưới màn hình.

Bạn hiện đang sử dụng Samsung Galaxy S8 ở chế độ chia đôi màn hình.

Để có thêm tùy chọn, chọn bóng ở giữa các cửa sổ ứng dụng. Bạn có thể thoát khỏi màn hình chia nhỏ bằng cách chọn quả bóng này sau đó là X X X xuất hiện trong menu.

Hướng dẫn này áp dụng cho các mẫu Samsung Galaxy S8 + SM-G955 và SM-G950.