Galaxy S6 & S6 Edge: Lắp hoặc tháo thẻ SIM

Nếu bạn cần lắp hoặc tháo thẻ SIM hoặc USIM trong điện thoại thông minh Samsung Galaxy S6 hoặc S6 Edge, hướng dẫn này là dành cho bạn.

Tháo thẻ SIM

  1. Xác định vị trí khay thẻ SIM. Nó nằm bên dưới nút Nguồn ở bên cạnh mẫu S6 tiêu chuẩn. Trên các mẫu Edge, nó nằm trên đỉnh của thiết bị.
  2. Sử dụng công cụ đẩy đi kèm với Galaxy S6 hoặc kẹp giấy để ấn nhẹ nút nhỏ trên khay Thẻ SIM.
  3. Khay sẽ đẩy ra và cho phép bạn tháo Thẻ SIM.

Lắp thẻ SIM

  1. Đặt thẻ SIM vào khay thẻ SIM.
  2. Lắp khay vào khe cắm Thẻ SIM cho đến khi đặt đúng vị trí.

Bài đăng này áp dụng cho các mô hình SM-G920A, SM-G920F, SM-G920T, G920P, SM-G920V, SM-G9200, SM-G920FQ, SM-G920W8, SM-G920R4 và SM-920I.