Các biểu tượng Galaxy S5 đột nhiên lớn

Chồng sắp cưới của tôi đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả các biểu tượng trên Màn hình chính của cô ấy đều có kích thước lớn hơn nhiều so với trước đây. Cô vô tình cho phép ngôi nhà dễ dàng TouchWiz trở thành Màn hình chính mặc định của mình bằng cách chọn nó trên hành động Hoàn thành bằng cách sử dụng hộp thoại.

Để khắc phục vấn đề này, cô chỉ cần xóa ứng dụng theo mặc định bằng các bước này.

  1. Từ màn hình chính, chọn thanh trượt Ứng dụng trên ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt cài đặt
  2. Chọn ứng dụng
  3. Nhấn vào ứng dụng mặc định .
  4. Nhấn vào nút Clear Clear bên cạnh Ngôi nhà dễ dàng Touch Touch .
  5. Nhấn nút Home Home .
  6. Khi được nhắc với hành động Hoàn thành bằng cách sử dụng màn hình, hãy chọn Ngôi nhà cảm ứng trực tuyến (tùy chọn bên phải).