Galaxy Note8: Bật / Tắt Khóa xoay màn hình

Đôi khi bạn có thể muốn màn hình trên Samsung Galaxy Note 8 của bạn khóa vào vị trí. Những lần khác bạn có thể muốn nó xoay. Dưới đây là cách đặt xoay màn hình để khóa hoặc xoay.

  1. Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay để hiển thị menu nhanh.
  2. Nhấn vào Tự động xoay Xoay để thay đổi cài đặt. Khi trời tối, màn hình sẽ khóa vào vị trí. Khi sáng, màn hình sẽ xoay.

Khi khóa hướng màn hình, bạn sẽ cần xoay màn hình sang dọc hoặc ngang như mong muốn trước khi bắt đầu các bước này.

Để khóa màn hình ở chế độ ngang, bạn sẽ cần mở một ứng dụng xoay theo chiều ngang, sau đó thực hiện các bước 1 và 2.